Ćurka, Turska – kako nastaju nove reči

Dan zahvalnosti i ćurka kao glavno jelo

Ćurka i Turska –  ista reč u engleskom jeziku

Dan zahvalnosti, eng. Thanksgiving je američki praznik.

Po definiciji to je praznik kojim se izražava zahvalnost i poštovanje Bogu, porodici i prijateljima, za sve čime smo blagosloveni, veze, odnose i materijalna dobra, pre svega hrana i dom. Nastao je u vreme kada se završava žetva.

Zvanično se slavi od 1621 godine, kada su prvi doseljenici preživeli teška vremena, doduše više zahvaljujući pomoći  Indijanaca nego nekim drugim milostima.

Lingvistička zanmljivost glasi:  kako se kaže ćurka a kako Turska na engleskom?

Ime države Turska na engleskom je postalo ime domaće životinje

ćurka američki dan zahvalnostiEvo i priče kako se desilo:

Ćurka je životinja sa američkog kontineta. Bila je poznata domorodačkom indijanskom stanovništvu svih geografskih širina. Uglavnom nije bila pripitomljavana, živela je kao divlja životinja i bila izvor hrane a i lepog, ukrasnog perja.

Onda su došli doseljenici iz Evrope i otkrili ćurku i pripitomili je. Vremenom je prešla okean i polako se širila Evropom.

Morka, biserka i ćurka

A kakve to veze ima sa Turskom? Evo ovakve –
Pre prispeća ćurke, jedna druga ptičica je polako, ali sigurno osvojila znamenito mesto na britanskoj trpezi a to je morka ili biserka – Guinea Fowls.

morka biserka
morka, biserka

Morka potiče iz Afrike, njenog zapadnog dela, tako joj glasi danas i ime na engleskom – perad ili kokoš iz Gvineje, Guinea Fowls. Ta ptičica je stizala uobičajenim trgovačkim kanalima u Britaniju, što znači preko Turske i malo pomalo morka je dobila ime turkey.

Ćurka, perad iz Turske

Baš kada je to doško vreme da se odomaći kao reč, stiže i američka ćurka u Britaniju. Pošto se pokazala kao izdašnija i lakša za gajenje, uskoro je prilično potisnula morku. Pošto su prilično slične, na prvi pogled bar, niko se nije bavio geografskim poreklom dok je jeo ćuretinu i tako je dobila ime koje pre pripadalo morki i postade i ostade – turkey, ptica iz Turske. link

Ćurka u Srbiji

U Srbiju je ćurka stigla preko Austrougarskog carstva i veoma brzo se odomaćila.

Postoji nekoliko naziva za ćurku u srpskom jeziku  a to su:

misirka, tuka, pura, purka, budac, budija, ćura

Ipak reč ćurka je preovladala.

Postoje razna tumačanja kako je nastala ova reč:

najverovatnije je da je u pitanju reč (ćurka, kao i navedeni sinonimi) nastala od raznih onomatopeja teranja životinje.

O tome govori i P.Skok u svom rečniku:

Na Kosmetu uzvikom čur tera se ćurka. Ako se udvoji ćur ćur vabi se.

Reč ćurka je kao pozajmljenjica ušla u rumunski i albanski jezik.

Puran, purka – postoji tumačenje da je reč nastala od peruano, iz Perua.

Tuka, glagol tukati, tukam u značenju terati, pujdati, Zlatanović, Rečnik

Iako ćurka nije dugo prisutna u srpskom jeziku, ušle je i u neke izreke, pa Daničić u Rečniku navodi:

Nema pameti ni koliko ćurka!

Pročitaj: Italija i tele – poreklo reči