Engleski jezik, istorija

Kako je nastao engleski jezik

Engleski jezik u 21. veku dominira svetom, postao je jezik globalne komunikacije.

Međutim, bez obzira na neke trendove u lingvistici, engleski jezik spada u mlade jezike.

– Kratak pregled istorije engleskog jezika

Poreklo engleskog jezika se obično prati od 5-og veka posle Hrista. U to vreme su se neka evropska plemena organizovala i doplovila do Engleske, koja je bila relativno slabo naseljena poludivljim plemenima, Britima, Piktima i stanovništvom preostalim od rimske vladavine    (Rimljani su napustili Britaniju oko 410 godine).

Engleska, nastanak imena, staroengleski period

engleski jezik istorija, prodor germanskih plemena

Plemena su germanska, Juti, Saksonci i najbrojniji ili najdominantniji Angli. Tako i nastade naziv : Angle-land, zemlja Angla ili Engleska. To je period tzv. Old English, staroengleskog.

Sećate se filma Beovulf. Nastao je po spevu koji datira iz tog perioda.

Iz tog perioda potiče jedan deo engleskih reči koje su za sobom ostavili Rimljani tokom njihove vladavine.

Smatra se da nešto manje od polovine reči u savremenom engleskom ima svoje korene u staroengleskom.

Ne treba zaboraviti ni uticaj Kelta i keltskog jezika. Taj uticaj je najveći u toponimima, nazivima gradova, reka, planina..

Pročitaj : Kako kada i zašto je engleski postao jezik globalne komunikacije

– Važan uticaj, Vikinzi

engleski jezik kako je postao

U međuvremenu su se tu motali Vikinzi, koji su stalno dolazili, palili i žarili i odlazili, ali su ipak ostavili i svoj uticaj na engleski jezik.

Taj uticaj se najviše ogledao u vokabularu, preuzimanju novih reči, naročito u mezi sa morem, plovidbom i sl.

– Normanski uticaj

A onda dolazi čuvena 1066 godina, godina kada su Normani osvojili Englesku. Zašto čuvena?

Ta invazija je stvorila engleski jezik, kulturu, ili bar bila dominantna u odvajanju engleskog jezika od ostalih germanskih jezika, kojima inače po poreklu pripada.

Normani su doneli svoju kulturu i jezik, radi se o starofrancuskom jeziku.

Vojno dominantni, vrlo brzo su zagospodarili gotovo celom teritorijom.

Pročitaj: Reči srpskog porekla u engleskom i nemačkom jeziku

– Zašto u engleskom postoje različite reči za pile i piletinu

Pošto su Normani bili  plemstvo, koje je živelo onako baš lagodno, bez ikakvog rada i generacijski uživalo u plodovima svog osvajanja, jedna od glavnih zabava  im je bilo jelo.

I tako su oni jeli pork i pojma nisu imali da seljaci tu životinju zovu pig. Piletina, veoma često na meniju, poultry , a pilićima-chicken su se bavile sluge, kojima ionako nije bilo dozvoljeno da puno pričaju. Isti slučaj; beef – govedina i cow – krava.

Ipak, nisu svi samo jeli. Bilo je i umetničkih dušica, to je doba Čosera (Geoffrey Chaucer) i njegovih Kenterberijskih priča.

Period u razvoji engleskog jezika nakon dolaska Normana se zove Middle English.

Moderni engleski jezik

Labud iz Ejvona, Viljem Šekspira, William Shakespeare (1564–1616) i njegova dela se smatraju početkom modernog engleskog jezika.

Uticaji, koji slede i koji su bitni za dalji razvoj engleskog jezika su:

  • pronalazak štamparije 
  • otkriće Amerike, tj. prelazak engleskog preko okeana.

Pogledaj: Šta je tart a šta američka pita od jabuka