Will i shall, upotreba u britanskom i američkom engleskom jeziku

Will shall – upotreba i primeri

Will i shall su pomoćni, auxiliary verbs  i modalni glagoli, modal verbs u engleskom jeziku, Možda zvuči malo čudno, ali tako je. Svi modalni glagoli su i pomoćni glagoli, zato što im je funkcija ista, koriste se samo u kombinaciji sa glavnim glagolom.

Da ostavimo to po strani.

U ovom tekstu tema je:

Will i shall u engleskom jeziku – razlika u upotrebi

will shall upotreba u engleskom jezikuAko ste došli do ove dileme, to znači da dobro napredujete u učenju engleskog jezika. Takođe ste do sada sigurno naišli na tezu:

Shall u engleskom jeziku polako ali sigurno izumire!

Ima istine u tome. Da bi sve lepo razjasnili da se podsetimo činjenica.

Kao tematski vodič koristimo tekst Will versus shall, Oxford Dictionarieslink

  1. Will i negativni oblik won’t se koriste za izražavanje radnje u budućnosti.

Pravilo, koje se više ne koristi u mnogim gramatikama, mada nije zvanično nestalo, glasi:

Za 1. lice jednine i množine koriste se oblici shall i negativni oblik shan’t.

I šta sad?

Situacija na terenu, a to je ono što je vam potrebno, je sledeća:

Za sva lica jednine i množine, čućete i korstiti skraćeni oblik (koji je isti i za shall i will):

we’ll, they’ll, …

2. Ako dilemu razmatramo sa aspekta geografije, videćemo da se shall još drži u Britanskom engleskom, dok je mnogo manje zastupljen kod Iraca i Škota, kao podvarijantama engleskog.

Američki engleski gotovo da više ne koristi shall.

Shall, will – rešenost, odlučnost ili obaveza

Ipak, postoje situacije kada je upotreba shall neophodna. I to obrnuto od pravila navedenog gore, will u tom slučaju ide uz 1.lice jednine i množine a shall za 2. i 3. lice jednine i množine

  • kada želimo da izrazmo snažnu odlućnost ili rešenost da nešto mora da se desi ili sporovede u budućem vremenu; npr. kada se odredi kazna detetu da ne sme da napusti kuću do određenog vremenskog roka:

We won’t put up with this situation any longer!
You shall not leave the house after 9pm.
Ovakva upotreba je veoma česta u formalnom engleskom, u dokumentima koji imaju veze sa zakonom, propisima i sl.

The primary residence of the children shall remain with the mother.

shall will razlike u upotrebi

Razlike u upotrebi

will – naredba nalog nekome da nešto uradi

Will you stop making that noise!

shall – pitanja, koja imaju formu sugestije ili ponude

Shall I shut the door?

Pročitaj: Kako se grade engleski prilozi, pravila, tabela