Englesko slovo e, čitanje – čarobno e

Englesko slovo e na kraju reči, čitanje – lekcija br 1

Čarobno e u engleskom jeziku

Šta je to i kakvo je to čarobno e?

Kod jednosložnih reči u engleskom jeziku i to onih koje imaju  1 samoglasnik i 1 suglasnik, ako se na kraju reči nalazi slovo e – to je čarobno e.

Zašto je čarobno?

Zato što  dolazi do čarolije – promene samoglasnika.

Da sve to ne bi zvučalo komplikovano a nije uopšte, da  vidimo neki primer.

Primere uzimamo sa  sjajnog sajta link

Kao što je navedeno u u uvodnom tekstu Engleski čitanje – kako naučiti .

Primer br. 1

at je predlog i znači na, kod vidi Engleski predlozi za mesto radnje
Imamo kratku reč, jednosložnu. Sastoji se od 1 samoglasnika – a i jednog suglasnika –t.
Znamo da se čita –et.
Sada ćemo dodati čarobno e
ate
I šta se desilo – čarolija!

Čarobno = silent e

Čarobno e, koje se uopšte ne čita je promenilo samoglasnik, koji se sada čita eit.

Primer br. 2

Sit – sedi, kratko i
Ako dodamo čarobno e na kraju reči dobijamo reč
Site – sait ili kako mi lažemo sajt, čarobno e je opet promenilo samoglasnik, produžilo ga, izmenilo.
Ovo pravilo zaista nije teško da se zapamti a sledi i par tabelica, preuzetih sa linkovanog sajta:

engleski slovo e kako se čita

Pošto imamo 5 osnovnih samoglasnika a, e, i, o, u, tako su  razvrstani primeri:

a

kratko a(čita se e) sa čarobnim e na kraju reči, čita se  dugo ei

at ate
mad made
tap tape
hat hate

 

e:

kratko e postaje dugo i

pet Pete
met mete

 

i:

kratko i postaje dugo ai

rid ride
quit quite
sit site
pin pine

 

o:

kratko o postaje dugo ou

hop hope
cop cope
slop slope
cod code

 

u:

kratko u čita se kao a, postaje dugo iu

tub tube
hug huge
us use
cub cube

 

Pročitaj i : Engleski glas č, piše se ch, primeri, objašnjenja, odstupanja