engleski čitanje nemo g

Engleski čitanje nemo  g, nemo p, pravila – lekcija br.6

1.       gn, kombinacija slova u engleskom

U kombinaciji slova gn, slovo g  je  nemo, ne čita se, čita se – n.

–          gn na početku reči ; primeri

 • gnash, škrgutati (zubima)
 • gnat, mušica
 • gnu, gnu vrsta antilope
 • gnaw, gristi, glodati
 • gnome, patuljak
 • gnostic , gnostičar

Međutim, ako se ispred gn kombinacije doda samoglasnik onda se čitaju oba slova:

   • agnostic

– gn na kraju reči:

align, poravnati
assign, dodeliti
benign, dobroćudan, izgovor ovde link.
campaign, kampanja
champaign, šampanjac
design, dizajn
foreign, strani
reign, vladavina
resign, odreći se, dati ostavku
sign, znak, potpisati

Tu imamo izuzetke, reči sa kombinacijom gn u sredini reči  gde se oba slova čitaju. Objašenjenja postoje, uglavnom se svode na poreklo reči i zaista nisu mnogo korisna.

Pogledaj: Engleski pravila čitanja, lekcije 1-10

gn se čita, primeri

1. designate, odrediti, označiti
2. signal
3. signature, potpis

p koje se ne čita u engleskom jeziku; kombinacije ps- i pn –

 1. Kombinacija slova ps
 • psychiatrist
 • psychologist
 • psychology
 • psychiatry
 • psychotherapy

Kombinacija slova pn

Pneumatic, izgovor ovde

Pneumonia

Receipt, prijem potvrda

Pročitaj: Engleski glas č, pisanje