Engleske reči koje se isto čitaju

Engleske reči isto čitanje, izgovor – različito pisanje, lekcija br. 2

Čitanje i pisanje  u engleskom jeziku zaista su to ponekad prave muke. Samo na početku učenja 🙂

Engleske reči koje se isto čitaju, izgovaraju a različito pišu je današnja tema, lekcija br 2 sa spiska, liste – Engleski čitanje kako naučiti.

Mi smo u našem jeziku upoznati sa homonimima, istim rečima koje imaju različito značenje.

U engleskom jeziku postoje homofoni, reči koje se isto izgovaraju a različito pišu i imaju različito značenje. Nema ih baš previše a bogami ni premalo pa potrebno je obratiti pažnju na njih.

Primere koristimo sa sajta, koji već dobro poznajemo link.

ate eight
write right
nose knows
throne thrown
site sight
role roll

 

Sve ove reči se isto izgovaraju.

Na primer:

nose je nos, deo lica

knows je Present Simple 3. lice jednine glagola know, znati

Iako se sasvim različito pišu, izgovaraju se identično – nouz.

Isti slučaj je kod svih primera u tabeli.

Nema tu mnogo pravila koja bi mogla da pomognu. U svakom udžbeniku, knjizi za učenje engleskog jezika, postoje tekstovi i vežbanja koja se bave ovom temom. Sastoje se samo odi primera i vežbi za prepoznavanje reči.

Pa evo i prve vežbe: link

Jedina pomoć koju možete da koristite su sjajni online rečnici sa opcijom izgovora. Njih zaista ima više nego dovoljno na internetu.

Daću vam link za primer, listu sa primerima u rečenici engleskih reči koje se isto čitaju arazličito pišu.

Engleski homofoni – primeri

Da pogledamo još par primera:

buy, kupiti  –  by, kod predlog

cell, ćelija – sell, prodati

dear, draga, dragi –  deer, jelen

eye, oko –  I, ja

flour, brašno – flower, cvet

hear, čuti – here, ovde

hour, sat, čas –  our, naš

knight, vitez –  night, noć

meat, meso – meet, sresti

one, jedan, broj – won, dobiti

engleske reči isto čitanjesea, more – see, videti, gledati

son, sin – sun, sunce

steal, krasti – steel, čelik

to, predlog – too, takođe –  two, 2, broj

weak, slab – week, nedelja

wear, nosti – where, gde

Još jedna lepa vežba link.

Pročitaj i: blue – plavo i tužno je na engleskom ista reč