Hilandar

  Hilandar -poreklo reči

  Postoji nekoliko tumačenja nastanka imena Hilandar:

  Stojan Novaković je zapisao sledeće usmeno predanje:

  Opšte je mjenije svetogorskih kaluđera – beleži D.Avramović – da se Hilandar ovim imenom naziva od onog vremena od kako je Papa u Svetoj Gori 1204. god. dolazio, s namerom da je pod svoju vlast zadobije i da u njoj zapadno veroispovedanije uvede.

  I tada su mu se zaista mnogi monastiri i pokorili, a koji nisu, one razorio. Među ovima koji se nisu hteli pokoriti bio je i Hilandar, i zato je papa i na njega udario bio sa 1000 vojnika, od kojih su do 500 od juga, a 500 od severa na monastir napali bili.

  Pročitaj: kako je Arilje dobilo ime

  No providjenijim Božijim pala je bila tako gusta magla na monastir da se ni prsta pred očima videlo nije. I tako vojnici mimoiđu manastir, i jedni na druge udare, misleći svaki da su pred njim kaliđeri, koji su izašli da se brane, te se tu pobiju i svi izginu osim trojice, koji su živi ostali.

  I od ovog događaja što je u magli 1000 vojnika izginulo, nazavan je ovaj monastir Hilandar, jer grčki se hiljada zove hila a magla andara.

  Ona tri vojnika što su živa ostala, prime posle pravoslavnu (istočnu) veru i postanu monasi. Sva trojica su u trpezariji hilandarskoj više vrata kao mučenici izobraženi. Imena su im: Manoil, Isavel, i Ismail.

  Sveta gora, Beograd 1848, 16-17

  Pročitaj: šta znači rečMorava

  Napomena:

  U 13 veku manastir Hilandar, kao i cela oblast su veoma stradali od pljačke i razbojništva krstaša koji su tuda prolazili u pohodu ka Jerusalimu. Papa je ovde uzet kao simbol katoličke vere koja je nanela veliko zlo narodu.

  Manoil, Isavel, i Ismail su pravoslavni svetitelji i mučenici iz 4. veka. Manastir Hilandar

  U starijim tekstovima nailazi se i na oblik Hilindar, Filindar, Vilindar

  D.N.Anastasijević u svojoj raspravi o nastanku i značenju imena Hilandar, 1927, navodi isto predanje kao i S. Novaković ali i daje sledeća tumačenja, koja ne smatra ispravnim i ostaje bez konačnog tumačenja:

  • Prvobitno ime manastira je bilo Helander.

  • Vilandar je narodna etimologija – vilin+dar

  • Hilandar – kombinacija 2 grčke reči: lav+usta=lavovska usta; predanje kaže da je manastir sagrađen na ostacima nekog straijeg hrama, koji se tako zvao; moguća veza i da kotlina hilandarska ima oblik lavljih usta

  • po ktitoru, porodici Helandara, u prevodu Lađarević

  Pročitaj: kako je manastir Žiča dobio ime

  « Back to Glossary Index