veriga

  veriga, verige u značenju lanac je praslovenska reč

  ind.ev. *wer – vezati

  wear, eng. – nositi

  gotski – warjan

  Miklošić – praslovenski  koren -* ver, staviti nešto u otvor

  verižnjača – tip  srenjovekovnog oklopa sastavljen od malih prstenova ili lanaca

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleFrajer
  Next articlesever