Engleske imenice množina, nastavak –s, objašnjenja, primeri , izuzeci

Engleske imenice, nastavak – s,  množina

Engleske imenice množina, gradi se u engleskom jeziku dodadavanjam nastavka – s.

Vrlo jednostavno pravilo kada razmatramo engleske imenice u množini. Engleske imenice nemaju rodove, muški, ženski srednji, nemaju padeže – sve to veoma olakšava učenje engleskog jezika.

Međutim, nije život pa ni gramatika uvek po pravilima.

Većina imenica u engleskom jeziku će graditi množinu jednostavnim  dodavanjem nastavka –s.

U ovom tekstu ćemo koristiti primere sa adrese link sjajnog sajta espressoenglish.net.

Preporučujem da posetite link zato što ćete naći puno primera  za svaku grupu imenica koje ćemo izdvojiti iobjasniti. Imate i izgovor imenice u jednini i množini.

  • 1.

Nastavak – s

wall walls
ski skis
cat cats

 

Podsećam još jednom, posle svakog odeljka, klik na link da odslušate primere.

 1. Ako se imenice završavaju, imaju na kraju sledeća slova:

-ch, – sh, – x, – s

Dobijaju nastavak – es

switch switches
brush brushes
box boxes
address addresses

 

U ovom slučaju  s u nastavku – es se izgovara kao z

Pogledaj i: Engleski glas č, kako se piše

 1. Imenice koje se završavaju na – y dobijaju nastavak – es + y postaje i

baby babies
army armies

 

Obrati pažnju: ako je ispred y samoglasnik do ove promene ne dolazi, samo se dodaje s i sve ostaje isto.

Boy  – boys

 1. Imenice koje na kraju imaju – f u množini ga imenaju u -v +es

knife knives
wife wives
half halves

 

Izuzetak: chef/chefs;  roof/roofs

 1. Imenice koje imaju – o nakraju najčešće dobijaju nastvak –es, ali ne uvek!!!

Ovo baš i nije neko pravilo. Šta je tu je, svaku reč posebno pamtimo u ovakvim slučajevima

Zoo = zoos

Studio = studios

Tomato = tomatoes

Potato = potatoes

Sad prelazimo na specijalne i posebne slučajeve, neke od njih imamamo i u našem jeziku:

 1. singularia tantum – imenice koje imaju samo oblik jednine;

 

Tu spadaju  sve nebrojive imenice kao što su mleko, milk; kosa, hair;

 1. pluralia tantum – isto kao 6 samo obrnuto; imenice koje imaju samo oblik množine

To je malo veća grupa imenica, o tome poseban tekst, sada samo kratak pregled.

pants – These pants are too small.

Scissors, glasses

 1. Imenice sa veoma nepravilnim oblikom za množinu

man men
woman women
child children
person people
tooth teeth

engleske imenice nepravilna množina

 1. Imenice koje imaju isti oblik u jednini  množini

 • one sheep, two sheep
 • one deer, two deer
 • one fish, two fish

Ako pogledamo link do kraja, slede i primeri za imenice latinskog i grčkog porekla sa nepravilnom množinom.

Nastavak za množinu može biti – i, – a, es.

To ćete pogledati sami na datom linku.

Pročitaj i: a little – a few, upotreba, objašnjenja, razlike