vajda

  vajda – imenica, ženski rod

  značenje reči vajda:

  • korist, dobit, ćar

  • interes, kamata na novac

  • ono što je vredno , što vredi

  Javlja se i oblik : fajda

  Rečnik Matice srpske, jednotomni

  izrazi:

  ako je za vajdu

  – zaista (kaže se kad nešto pređe granicu, prevrši meru)

  • ako je za vajdu, dosta je ….

  nije vajda

  – nema šta, mora se priznati

  Rečnik Sanu

  od toga nema vajde

  – nema koristi od toga

  izvedene reči:

  vajditi, ovajditi (se) – imati koristi

  Reč vajda se javlja u Vukovom Rečniku u značenju korist.

  Srpski dijelektološki rečnici:

  фа̑јда , фа̄јде̑    и фа̑јде  ж.  1. корист: Од ра̄дње̑ фа̑јда , да Бо̑г да̑! — Од те̑ рабо̏те не̑ма фа̑јда . — Није фа̄јде̑ . — Ка̏ку фа̑јду    и̏мам ја од ва̑с?

  1. камата: Да̑ва па̏ре на фа̑јду . — Да̏о па̏ре под фа̑јду . — Ве̏лику му фа̑јду узи̏ма.

  У RJA. fàjda    и vàjda  ж.  Арап. faide    им. зарада, добитак; успех, корист; ne faide    чему, узалуду; забадава. Faiz   им. интерес, камата.

  Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta, G. Elezović

  фа́јда  ж   ( ар. )   ( тур.   fayda )   корист.

  „Рабо́тим само оно́ј од што и́мам фа́јду.”

  „Су́дски ћap изе́ја фа́јду”   (посл.)

  Rečnik govora južne Srbije, M. Zlatanović

  Pročitaj: značenje i poreklo reči bitanga

  Poreklo reči:

  tur. – fayda – korist

  arapfā̕ idä

  Primeri upotrebe:

  vajda značenje

  Јер, да узмем један пример, која вајда, ако донесемо и савршене законе у области људског правосуђа, ако нам сам људски материјал, који ге законе има да примењује, не ваља? Која вајда и од савршеног закона о контроли над …

  Може се неки пут и онако, јер, ако је за вајду, доста је. Али она ни то, ништа неће. И, кад неће, мора да је болесна; него чудо ми је како је јоште и жива. (Љутито, увређено одлази.) КАТА (Ташани прекорно): Е, е, зашто, Ташана, … Tašana, B. Stanković

  Када се лекар позове тек пошто човек оболи и када му се стави у дужност, да код оболелог утврди врсту болести и одреди врсту лека, онда се ту у ствари ради један Сизифов посао од кога нема вајде. Вајде овде нема зато, што …

  А он је знао, он који је ишао по селима, да од тих Тајсићевих разбојника нема вајде. Нема, нема вајде! Разјарено је јурио тамо-амо, викао, урликао.

  Ако је за вајду, доста је дато том народу, а и то није морало бити, и то је од добре воље. И тај безобразни народ место да буде захва- лан, гле ти њега: он као хоће још нешто. Ама, лепо се каже: пусти петла на праг, а он хоће и …

  Synonyms:
  korist, dobit, ćar
  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index