Vuvuzela, poreklo i značenje reči

Šta znači vuvuzela

Vuvuzela ima li još nekoga ko ne zna šta je to. Ono što je za mene relevantno je da je taj pojam ušao u gotovo sve online rečnike engleskog jezika.

Šta je u stvari vuvuzela u originalnom značenju te reči?

Vuvuzela, u engleskom jeziku se izgovara kao vuːvuːˈzeɪlə je vrsta trube, koja proizvodi glasni monotoni ton.

Smatra se da joj je preteča vrsta afričkog roga ili trube, koji su služili za plemenska okupljanja.

Prve serijski proizvedene vuvuzele, šezdesetih godina dvadesetog veka, pravljene su od aluminijuma, ali se vrlo brzo prešlo na plastiku.

vuvuzela poreklo reči

Nazaretska Baptistička Crkva “iBandla lamaNazaretha” osnovana oko 1910 na afričkom kontitnentu, čini je kombinacija Zulu verovanja i tradicije sa hrišćanskim učenjem, pokušala je preko medija a i sudskim putem da dokaže da je to instrument koji su oni stvorili za svoje verske obrede, pa samim tim i da dobiju deo zarade od prodaje, ali od toga nije bilo ništa.

U svakom slučaju ima mnogo onih, koji smatraju da taj ravnomerni iritirajući ton, koji vuvuzela proizvodi, dovodi do neke vrsta polutransa, ako mu se čovek prepusti.

Pogledaj i: SOS, spa, kako nastaju nove reči

Što se tiče samog značenja reči, smatra se da potiče iz jezika Zulu i da znači nešto kao praviti buku, ali to nije konačno utvrđeno.

Evo šta o tome kažu online rečnici:

The Free Dictionary
Answers.com

Definitivni favorit  je Urban Dictionary.
Jedan od mnogobrojnih primera upotrebe ove reči

A horn that ruins football matches with a loud annoying noise that serves no purpose – that’s not used in the tempo of the game – just blown non-stop for 90mins in a retarded way
I very much like football to show my love of the game i will blow my vuvuzela for the next 90mins – i wont even watch the game i will just blow and blow and blow & blow – phrase the lord!!

Urban Dictionary

Pročitaj još: Bikini, kupaći kostim i ostrvo – kako nastaju reči