Engleski must, ought (to), should – upotreba, objašnjenja

Engleski modalni glagoli – must, ought, should

 

Must, ought (to), should – značenje i upotreba

Postoje mnogo primera i objašnjenja o sličnostima i razlikama u upotrebi i značenju ova 3 engleska modalna glagola.

Kao osnovu za pregled koji sledi, koristim sjajn izvor – blog sa sajta Oxforddictionaries link

Must – značenje i upotreba

Osnovna su 3 značenja u kojima upotrebljavmo must:

  • 1. Kada  pričamo o nečemu što mora da bude, mora da se odradi, obavezno je, pravilo, neophodno je, zakon nalaže – jednom rečju mora

I must get back to work: a deadline approaches.

Moram da se vratim na posao, primiče se krajnji rok… znači, nema druge opcije

must = morati

• 2. Kada govorimo o nečemu što je veoma izvesno, verovatno da će se dogoditi a to znamo na osnovu činjenica, logičkih zaključaka…

Her mega hairdo must have taken several cans of hairspray to achieve.

Za njenu frizuru mora da je bilo potrebno nekoliko pakovanja laka za kosu.

• 3. savet, preporuka, izuzetno snažna i važna

If you go to Barcelona, you must see the cathedral.

Ako ideš u Barselonu, moraš da posetiš katedralu.

Ought (to) = trebalo bi

Obrati pažnju – ought je jedini modalni glagol u engleskom iza koga se upotrevljava to

Izuzetak, kada uz ought ne ide to je kada nema glavnog glagola u rečenici:

 Say what you have to say, not what you ought.

• 1. za izražavanje stava da bi nešto trebalo da se uradi, zato što je moralno ispravno, korektno, ljubazno ….

You ought to admit that you made a mistake.

Trebalo bi da priznaš da si pogrešio.

• 2. predviđanje koje je verovatno ili očekivano zasnovano na logici i zdravom razumu

Our long-delayed mail is on the way from France and ought to arrive today.

Naša dugo očekivana pošiljka je na putu  iz Francuske i trebalo bi da stigne danas.

• 3. u slučajevima kada nudimo ili tražimo savet ili preporuku

If you haven’t read the book then you ought to see the movie.

Ako nisi čitala knjigu, trebala bi da pogledaš film.

Napomena: o pravilnoj upotrebi glagola trebati u našem jeziku pogledati ovde

Should = trebalo bi

• 1. Kada pričamo o nečemu što mi mislimo da je ispravno

Children shouldn’t be allowed to watch too much TV.

Deci ne bi trebalo dozvoliti da gledaju suviše TV.

• 2.kada dajemo ili tražimo savet ili sugestiju:

I told Kathy she should try to get some rest.

Rekla sam Keti da bi trebalo malo da se odmori.

• kada dajemo mišljenje u formi predviđanja da će se nešto desiti ili bi trebalo da se desi a to je zasnovano na logici, iskustvima u sličnim situacijama

My sister’s on her way, she should be here soon.

Moja sestra je krenula trebalo bi uskoro da stigne.

Pročitaj i: Will, shall – upotreba u britanskom i američkom engleskom

engleski must ought shouldKao što sam već navela na početku teksta, koristimo blog sa sajta Oxforddictionaries, pa pogledajte, ima još primera i detalja na toj stranici.

Must, ought, should – sličnosti i razlike

Verovatno ste iz primera uočili da ćemo najlakše prihvatiti upotrebu glagola must, to je ono što se mora po bilo kom osnovu.

Ought i should se pokrivaju našim glagolom trebati, koji je sam po sebi već muka u našem jeziku. Da ostavimo to po strani.

U pitanju su nijanse, kada razmatramo ova 2 modala ought should.

  • should se češće koristi u pitanjima i svakodnevnoj koverzaciji
  • ought je formalnije
  • negativna forma shouldn’t je mnogo primenljivija nego oughtn’t

Pročitaj i: Engleski predlozi za mesto radnje, lista sa prevodom i objašnjenja